Giáo Trình: Nguyên Lý Thiết Kế Kiến Trúc Nội Thất

Là giáo trình đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức biên soạn chương trình về kiến trúc - nội thất

Thông tin giáo trình Nguyên Lý Thiết Kế Kiến Trúc Nội Thất

Dùng trong các trường THCN

- Nhà xuất bản:

+ Nhà xuất bản Hà Nội - 2005

- Thông tin tác giả:

+ Chủ biên: KTS. Nguyễn Hoàng Liên

+ Biên soạn: KTS. Nguyễn Hoàng Liên; KTS. Vũ Ngọc Cương; ThS.KTS. Hà Thị Thanh Xuân

- Đối tượng:

Trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tào ban hành và những kinh nghiệm rút ra từ bài học thực tế đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường THCN tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình một cách khoa học, hệ thống và cập nhật những kiếnn thức thực tiễn phù hợp với đối tượng học sinh THCN Hà Nội.

Bộ giáo trình này là tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật - nghiệp vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp, dạy nghề.

Mục lục giáo trình:

- Lời giới thiệu

- Bài mở đầu: Giới thiệu môn học

Kiến trúc Việt Nam

Một số thiết kế và kiến trúc Việt Nam

 

- Chương 1: Khái niệm về nội thất thuật ngữ về thiết kế nội thất

hình dạng kiến trúc Việt Nam

Một số hình dáng kiến trúc

 

- Chương 2: Các kiến thức cơ bản của thiết kế nội thất

chuyển tiếp không gian kiến trúc

Chuyển tiếp không gian kiến trúc

 

- Chương 3: Kiến trúc nội thất nhà ở và công trình công cộng

Không gian nội thất phòng ngủ

Không gian nội thất phòng ngủ

- Tài liệu tham khảo

Đọc thêm


0 bình luận