Giáo Trình: Cấp Thoát Nước

Dùng cho sinh viên chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp trong các trường THXD

Thông tin giáo trình Cấp Thoát nước

- Nhóm tác giả biên soạn:

+ Kỹ sư Đỗ Trọng Miên

+ Kỹ sư Vũ Đình Dịu

- Mục đích:

Giáo trình "cấp thoát nước" được biên soạn lại trên cơ sở giáo trình "cấp thoát nước trong nhà" của Viện đào tạo bồi dươcng cán bộ công nhân - Bộ xây dựng - 1979 nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp trong các trường Trung học Xây dựng.

- Xuất bản:

+ Năm 2005 - Nhà Xuất bản Xây dựng Hà Nội

Thành phần Giáo trình bao gồm:

Chương trình gồm 7 chương:

- Chương I: Những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước

hệ thống cấp nướcSơ đồ hệ thống cấp nước trực tiếp

- Chương II: Mạng lưới cấp nước

cấp thoát nướcMạng lưới cấp nước

- Chương III: Hệ thống cấp nước cho công trường xây dựng

- Chương IV: Hệ thống cấp nước trong nhà

ống dẫn nước

Chi tiết nối đường ống dẫn nước vào nhà với đường ống cấp nước bên ngoài

- Chương V: Khái niệm chung về hệ thống thoát nước

Thoát nước trong nhàSơ đồ tổng quát của hệ thống thoát nước trong nhà

- Chương VI: Hệ thống thoát nước trong nhà

thoát nước bện xí

Thoát nước bệ xí có cầu đệm chân

- Chương VII: Thi công đường ống

Thi công thoát nước

Ê tô và bàn kẹp ống

Đọc thêm


0 bình luận