Giáo trình: Quản lý Xây dựng

Giáo trình này được biên soạn góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh các trường trung học chuyên nghiệp thuộc khối xây dựng.

Thông tin chung giáo trình quản lý xây dựng:

hình ảnh minh hoạ về quản lý xây dựng

Minh hoạ về quản lý xây dựng

- Xuất bản tại:

Nhà Xuất bản Xây dựng - Hà Nội

- Năm xuất bản:

Năm 2005

- Tác giả:

Lê Thị Thanh

- Đối tượng và nội dung:

Quản lý xây dựng là một môn học cơ bản được giảng dạy trong các trường trung học xây dựng nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức tổng hợp về quản lý xây dựng, quản lý đô thị, quản lý sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.

Xem thêm: Giáo Trình: Cấp Thoát Nước

Mục lục giáo trình:

Chương 1: Quản lý xây dựng, quản lý đô thị

Chương 2: Quản lý đất xây dựng

Chương 3: Một số vấn đề về quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng

Chương 4: Hoạch toán kinh tế trong xây dựng

quá trình xây dựng

Sơ đồ phân loại quá trình xây dựng

Đọc thêm


0 bình luận