Sách: Phát triển bền vững nhờ lợi thế đi sau - Góc nhìn từ Việt Nam

Cuốn sách mang đến cho đông đảo bạn đọc hình dung bước đầu của các tác giả về con đường phát triển của nước ta trong những năm tới với việc tận dụng lợi thế ”người đi sau” và gắn với phát triển kinh tế tri thức.

Thông tin sách phát triển bền vững nhờ lợi thế đi sau

- Nhờ cuộc cách mạng khoa học và công nghệ mới, những nước có xuất phát điểm thấp như Việt Nam có thể tiếp cận được với trình độ khoa
học và công nghệ hiện đại trên con đường công nghiệp hóa. Để rút ngắn khoảng cách so với các nước phát triển, nước ta vừa phải tiến hành công nghiệp hóa, vừa phải tìm cách đi thẳng vào kinh tế tri thức, công nghiệp công nghệ cao. Đảng và Nhà nước ta không ngừng tập trung xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước, tăng cường năng lực tiếp thu, làm chủ các công nghệ hiện đại, nhằm tạo ra bước nhảy vọt về chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế.
- Trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, chúng ta chọn hướng đi nhằm đạt mục tiêu đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong các ngành sản xuất và dịch vụ chủ yếu, đi thẳng vào công nghệ hiện đại đối với các lĩnh vực sản xuất then chốt có tác động đến nhiều ngành khác, các lĩnh vực sản xuất sản phẩm xuất khẩu, các lĩnh vực đầu tư mới, và nắm bắt các công nghệ cao như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, những công nghệ mới trong chế tạo máy... để có thể đi nhanh vào hiện đại ở những khâu quyết định.
- Sang đến thể kỷ 21, nhiều vấn đề được dự báo trong thế kỷ 20 đã trở thành hiện thực như biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng,... Hay những vấn đề về an sinh xã hội như khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, sự mất bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục, chăm sóc tuổi già,... giữa nông thôn và đô thị. Những vấn đề mới đặt ra câu hỏi làm thế nào để việc phát triển kinh tế không mâu thuẫn với đảm bảo anh sinh xã hội và bảo vệ môi trường sống? Mối quan hệ của các nhóm vấn đề được sử lý như thế nào trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của các nước đi trước là những kinh nghiệp quý báu cho các nước đang phát triển

phát triển bền vững

Phát triển đô thị bền vững Việt Nam

Thành phần sách bao gồm:

- Lời giới thiệu

- Phần thứ nhất: Xu hướng kinh tế của Thế kỷ 21

- Phần thứ hai: Phát triển của Việt Nam từ giữa Thế kỷ 20 đến nay

- Phần thứ ba: Kinh nghiệm của người đi trước

- Phần thứ tư: Lợi thế đi sau

- Phần thứ năm: Kinh thế tri thức trong lợi thế đi sau

- Phần thứ sáu: Tam giác phát triển bền vững

- Phần thứ bẩy: Mô hình công nghiệp hóa

- Phần thứ tám: Thay cho lời kết

phát triển đô thị

 Hình minh hoạ về yếu tố phát triển đô thị

Đọc thêm


0 bình luận