Giáo Trình: Quản Lý Đô Thị

Môn học Quản đô thị ra đời nhằm góp phần giải quyết các vấn đề lý luận kinh tế và quản đô thị Việt Nam tham gia đào tạo cán bộ quản lý kinh tế cho ngành quản đô thị ở Việt Nam.

Thông tin chung giáo trình quản lý đô thị

đô thị Việt Nam

Đô thị Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ

- Chủ biên: 

GS. TS. Nguyễn Đình Hương - THS. Nguyễn Hữu Đoàn

Giáo trình Quản lý đô thị" do GS. TS. Nguyễn Đình Hương - Nhà giáo ưu tú, Trưởng bộ môn Kinh tế và Quản lý đô thị, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Thạc sĩ, GVC Nguyễn Hữu Đoàn, Phó trưởng khoa Kinh tế - quản lý môi trường và đô thị đồng chủ biên, xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị. Tham gia biên soạn giáo trình gồm có: ThS. Nguyễn Hữu Đoàn viết các chương I, VI, IX và chương X; TS. Lê Thanh Bình viết chương II; ThS. Nguyễn Ngọc Hiếu viết chương III; TS. Phan Kim Chiến viết chương IV; TS. Hoàng Văn Cường viết chương V; TS. Nguyễn Hồng Danh viết chương VII: TS. Phan Đăng Tuất, ThS. Nguyễn Ngọc Hiếu, TS. Lê Thanh Bình viết chương VIII. Nội dung của giáo trình gồm 10 chương, mỗi chương tương ứng với một vấn đề lớn được đặt ra cho quản lý đô thị.

- Xuất bản tại:

Nhà Xuất Bản Thống Kê Hà Nội - Năm 2003

- Lời giới thiệu:

+ Đô thị hóa với tốc độ ngày càng cao là xu thế tất yếu của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của các quốc gia, các đô thị đóng vai trò như những hạt nhân quan trọng. Các hoạt động kinh tế, văn hóa chủ yếu của quốc gia đã và sẽ diễn ra chủ yếu ở các đô thị. Nghiên cứu các vấn đề quản lý kinh tế - xã hội ở đô thị nước ta là hết sức cần thiết cho trước mắt cũng như lâu dài. Hiện tại, đô thị Việt Nam tuy còn nhỏ bé so với đô thị các nước trên thế giới nhưng cũng đã có đầy đủ các vấn đề phức tạp như các độ thị của các nước phát triển trên thế giới. Trong tương lai, đô thị Việt Nam sẽ phát triển hết sức nhanh vì đó là xu thế chung của thế giới và với hoàn cảnh thuận lợi hiện nay là sự hợp tác của các nước trong khu vực và trên thế giới... 

+ Môn học Quản lý đô thị ra đời nhằm góp phần giải quyết các vấn đề lý luận kinh tế và quản lý đô thị ở Việt Nam và tham gia đào tạo cán bộ quản lý kinh tế cho ngành quản lý đô thị ở Việt Nam. Đã đến lúc công tác quản lý đô thị Việt Nam cần phải dựa trên những cơ sở khoa học kinh tế. Cuốn giáo trình quản lý đô thị được biên soạn làm tài liệu giảng dạy và học tập lần đầu ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội nhằm cung cấp những lý luận cơ bản về quản lý áp dụng ở đô thị cho sinh viên trong các chuyên ngành có liên quan, cung cấp cho các cán bộ quản lý ngành đô thị và cho các cán bộ giảng dạy quản lý kinh tế - xã hội một tài liệu tham khảo bổ ích. 

Xem thêm: Giáo Trình: Cấp Thoát Nước

Thành phần giáo trình bao gồm:

Lời giới thiệu

Chương I: Tổng quan về đô thị và quản lý đô thị

Chương II: Bộ máy quản lý nhà nước về đô thị 

Chương III: Quản lý quy hoạch và kiểm soát phát triển đô thị

đô thị việt nam

Sơ đồ quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch xây dựng

Chương IV: Quản lý kinh tế đô thị

Chương V: Đất đâi và nhà ở đô thị

Chương VI: Quản lý dân số, lao động, việc làm

Chương VII: Quản lý các công trình kết cấu hạ tầng

Chương VIII: Quản lý môi trường đô thị

Chương IX: Quản lý văn hoá - xã hội đô thị

Chương X: Quản lý tài chính đô thị

Đọc thêm


0 bình luận