Bản đồ quy hoạch cấp nước khu vực Đông Triều - Quảng Ninh

Số tài liệu đã đăng:

  • 1 trang

  • Loại file: (.cad)

  • 711

  • 0

  • 0

Mua tài liệu (1 trang)

Mô tả tài liệu

Bản đồ quy hoạch cấp nước khu vực Đông Triều - Quảng Ninh

Nguồn nước cấp cho Quy hoạch phân khu 2 được lấy tuân thủ theo QHC thị xã Đông Triều

Thông tin Bản đồ quy hoạch cấp nước khu vực Đông Triều - Thị xã Đông Triều (Phân khu số 2) - Quảng Ninh

Thuộc đồ án: Quy hoạch phân khu TL 1/2000 khu vực Đông Triều - Thị xã Đông Triều (Phân khu số 2) - Quảng Ninh

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch cấp nước khu đô thị mới Bắc cầu Hàn - tỷ lệ 1/2000 - Hải Dương

Quy hoạch phân khu TL 1/2000 khu vực Đông Triều - Thị xã Đông Triều (Phân khu số 2) - Quảng Ninh là khu trung tâm hiện hữu, phát triển đô thị mới, y tế, giáo dục, thể dục thể thao và dạy nghề; Tăng cường chức năng du lịch để tạo sự đổi mới cho khu hiện hữu. Cùng với việc bảo tồn khu vực đô thị hiện hữu của phường Đông Triều, tiến hành cải tạo cảnh quan trên quan điểm phòng chống thiên tai và cải thiện môi trường sống; thúc đẩy phát triển đô thị tập trung thương mại, nhà ở kết hợp với việc xây dựng tuyến đường tránh, các công trình cấp đô thị (Mở rộng Bệnh viện Đa khoa, xây dựng trung tâm văn hóa thể thao); bố trí công trình văn hóa, di chuyển chức năng hành chính thành Bảo tàng nhà Trần, khách sạn kiểu cung đình, nhà hàng phục vụ các món ăn đặc sản của Đông triều

- Vị trí:

Phân khu nghiên cứu thuộc phân khu số 2 thuộc địa giới hành chính của các phường, xã: Đông Triều, Hưng Đạo, Đức Chính, Xuân Sơn, Hồng Phong – thị xã Đông Triều. Ranh giới được giới hạn cụ thể như sau:

+ Phía Đông giáp Phân khu số 1 – Khu trung tâm mới.

+ Phía Tây giáp Phân khu số 4 – Cửa ngõ phía tây.

+ Phía Nam giáp Phân khu số 10 - Nông nghiệp – cây xanh Nam Đông Triều).

+ Phía Bắc giáp Phân khu số 8 – Vùng du lịch).

Diện tích lập quy hoạch: Khoảng 1.025,37 ha

Hình ảnh thị xã Đông Triều - Quảng Ninh

Hình ảnh thị xã Đông Triều - Quảng Ninh

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch cấp nước khu đô thị S4 - tỷ lệ 1/5000 - Hà Nội

- Địa hình, địa mạo: 

+ Khu vực nghiên cứu là vùng đồng bằng, địa hình thích hợp cho phát triển đô thị, dịch vụ và nông nghiệp. Địa hình tương đối bằng phẳng. Hiện trạng sử dụng đất: chủ yếu là đất đô thị hiện trạng, đất nông nghiệp, đất trống, một phần đất đồi núi và các cụm dân cư nông thôn.  

+ Địa hình khu vực là vùng đồi thấp xen kẽ, thích hợp phát triển nông nghiệp (cây ăn quả, cây công nghiệp, lúa nước), chăn nuôi, công nghiệp, dịch vụ..

- Được phê duyệt tại:

+ Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 07/03/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Đông Triều, thị xã Đông Triều (Phân khu số 2) tại các phường, xã: Đông Triều, Hưng Đạo, Đức Chính, Xuân Sơn, Hồng Phong

- Mục tiêu:

+ Nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; làm cơ sở để xác định các khu vực phát triển đô thị, triển khai quy hoạch chi tiết và xác định các dự án đầu tư xây dựng. Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh, phù hợp với các định hướng trong Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050 đã được phê duyệt.

+ Xây dựng phát triển thị xã Đông Triều đảm bảo các tiêu chí là đô thị loại III vào năm 2020, tương xứng với đô thị loại II vào năm 2030.

+ Đề xuất các giải pháp quy hoạch phục vụ cho nhu cầu đầu tư, đảm bảo phù hợp với chiến lược và cấu trúc phát triển chung của toàn đô thị, đảm bảo khớp nối về mặt tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực lập quy hoạch và các khu vực lân cận, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và bền vững trên cơ sở rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật.

+ Nâng cao chất lượng ở của người dân đô thị, sử dụng đất hiệu quả hợp lý, tạo dựng môi trường ổn định, lâu dài; tận dụng khai thác tối đa các điều kiện khu vực để tạo dựng không gian quy hoạch đô thị đóng góp vào cảnh quan chung của toàn đô thị.

+ Làm cơ sở pháp lý để triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng và kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch trên địa bàn.

- Thời điểm lập quy hoạch:

+ Năm 2016

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch cấp nước phân khu đô thị N3 – tỷ lệ 1/5000 – Hà Nội

- Nội dung tài liệu:

 

Bảng tổng hợp chỉ tiêu nhu cầu dùng nước

Bảng tổng hợp chỉ tiêu nhu cầu dùng nước thuộc Bản đồ quy hoạch cấp nước khu vực Đông Triều

Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản vẽ (CAD):

+ QH08B: Bản đồ quy hoạch cấp nước